Välkommen

Jag heter Leif Jacobsson och är född i Floda socken, men uppväxt och bosatt i Malmköping. Under 25 år producerade jag 1.551 radioprogram om svensk historia från sörmländsk horisont. Jag har framträtt som trubadur i över 50 år och var också med och startade Gammaldags Malmköpings Marknad 1977 och ledde den i 30 år. Har varit ordförande i Malmköpingsortens Hembygds-förening i 38 år. Jag har tidigare varit lärare, lantbrukare m.m.. Idag jobbar jag med bokproduktion, spelningar, berättaraftnar samt med bussguidningar i Södermanland. Har varit kulturstipendiat hos bland annat Landstinget, Flens Kommun, Lions, ABF samt erhållit kulturstöd från Segerfonden, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Länsbildningsförbundet. Jag är gift med Ulla-Britt och har två barn och fem barnbarn. 

Årets Sörmlänning samt ”Sörmlandsmedaljen”

2014 hedrades jag av Sörmlands Akademien med utmärkelsen ”Årets sörmlänning” och  fick då möjligheten att spela in en film om landskapet Södermanland. 2016 fick jag ”Fridastipendiet” för insatserna att sprida kunskap om Dunker och Lilla Malma socknars historia. 2021 tilldelades jag årets ”Sörmlandsmedaljen” för motsvarande insatser om vårt län och landskap och 2023 mottog jag Sveriges Hembygdsförbunds plakett för mångårigt arbete i hembygdsrörelsens tjänst.

Verksamheter i den enskilda firman ”Då & Scen”

Bedriver kulturverksamheter i form av bokproduktioner, arrangerar och genomför guidade historiska resor i Sörmland och historiska vandringar i Malmköping, underhåller hos föreningar, organisationer och företag med visor, skrönor, bildspel, historia och historier m.m.

Prisjusteringar av mina böcker:

1. Här var det! Del 1. Om händelser, platser och personer i Södermanland.  Slutsåld!

2. Här var det! Del 2. Om händelser. platser och personer i Södermanland. Slutsåld!

3. ”Tillbakablick”– (75:- + porto 49:-)

4. ”Minnesbanken” (75:- + porto 49:-)

» Kontakta mig för övriga prisuppgifter och bokningar.