Årets sörmlänning 2014

2014 hedrades jag av ABF Sörmland, som gav mig Årets Kulturstipendium för att jag genom radio, böcker och kringresande som berättare och trubadur, under många spridit kunskap om vårt läns historia. Även Sörmlands Akademien hedrade mig för detta arbete och då med utmärkelsen ”Årets sörmlänning” med motiveringen:”

Leif Jacobsson är en äkta sörmlänning med eminenta kunskaper i allmänhet och om Malmköping i synnerhet.” För detta är jag ödmjukt tacksam.

  • Sörmlandsakademien grundades 1958 på Stenhammars slott av bland andra prins Wilhelm och  landshövding Bo Hammarskjöld. Akademien verkar ideellt och oberoende för att uppmärksamma gärningar, som är och har varit till gagn för Sörmland. Den var verksam under några decennier för att bli passiv, men återupptog verksamheten 2008.